Hitta nått kul:
13 Pixlar   /   Tips   /   Kodtips   /   Gör Twitter-namn till länkar automatiskt i WordPress

Gör Twitter-namn till länkar automatiskt i WordPress

7 May, 2014

När man bloggar är det ofta man vill referera till en person eller ett konto på Twitter. I WordPress kan vi använda följande funktion gör om alla användarnamn till klickbara länkar i både innehåll och kommentarer.

Som en bonus så görs även hashtags om till länkar.

Exempel: Följ @13pixlar#Twitter.

Lägg följande kod i din functions.php

// Gör Twitter-namn och hashtags klickbara
function make_twitter_links($data) {
    $data = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9-_&])@([0-9a-zA-Z_]+)/',"$1<a class=\"no-ext\" href=\"http://twitter.com/$2\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">@$2</a>",$data);
    $data = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9-_&])#([0-9a-zA-Z_]+)/',"$1<a class=\"no-ext\" href=\"http://twitter.com/hashtag/$2\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">#$2</a>",$data);
    return $data;
}

add_filter('the_content', 'make_twitter_links');
add_filter('comment_text', 'make_twitter_links');

Det som händer är att varje gång WordPress skriver ut innehåll eller kommentarer så passerar detta genom vår funktion vilken använder preg_replace() för att söka och ersätta alla @ och # med länkar till Twitter.